In het belang van uw ondersteuning en begeleiding is het noodzakelijk dat er bijzondere persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit gebeurt onder andere in uw Persoonlijke Zorgplan. Ook heb ik, uiteraard met uw toestemming, contact met diverse partijen die betrokken en bevoegd zijn om hierover mee te denken.

Ik ben mij ervan bewust dat uw gegevens zorgvuldig en professioneel verwerkt dienen te worden. Dit gebeurt in een offline omgeving, waar uw inzage in heeft.

Voor de communicatie die ik, in overleg met u, heb met bijvoorbeeld uw familie en of uw behandelaar maak ik gebruik van de beveiligde email omgeving van Zorgmail.

nicolettePrivacy