Tarieven en Kwaliteitskeurmerk.
Wanneer u via de Gemeenten of het CIZ een indicatie voor begeleiding toegekend krijgt, kunt u met deze “toekenningsbeschikking”  begeleiding van ons krijgen.

Het Zorgkantoor en de Gemeenten hebben voor de diverse Indicaties en bijbehorende zorgvragen vaste tarieven opgesteld.

Het spreekt voor zich dat ZO binnen deze richtlijnen declareert, als Declarant van de Gemeente Zundert gaan de declaraties voor de “WMO” rechtstreeks naar de Gemeente, zodoende hoeft u hiervoor geen administratie bij te houden. De Gemeente Zundert laat jaarlijks de boekhouding van ZO op onregelmatigheden of mogelijke fraude controleren.

Verder sta ik ingeschreven in het BIG-register voor Verpleegkundigen, en draag het  KIWA kwaliteitskeurmerk voor Zorgleveranciers.

Dit houdt onder andere in dat u jaarlijks door hen wordt gevraagd via een anonieme tevredenheidsenquete, naar uw mening over de ontvangen zorg bij ons..

Ook ben ik aangesloten bij een onafhankelijke Klachtencommissie en Geschillencommissie.

ZO werkt samen met diverse andere Zorgboerderijen en/of Dagbestedingen uit de buurt; wanneer het nodig is voor jouw ontwikkeling om met meerdere werkvelden kennis te maken, zorgen wij dat het mogelijk wordt.

 

 

 

nicoletteKwaliteit