Deskundigheid
KLacht indienen
Privacy

Kwaliteit van zorg, klachtafhandeling, tarieven.
Wanneer u via de Gemeenten of het CIZ een indicatie voor begeleiding toegekend krijgt, kunt u met deze “toekenningsbeschikking”  begeleiding van ons krijgen. Het Zorgkantoor en de Gemeenten hebben hiervoor vaste tarieven opgesteld.

Het spreekt voor zich dat ZO binnen deze richtlijnen declareert, die uit deze indicatie door de Gemeente betaald zal worden.

Als gediplomeerd Verpleegkundige sta ik ingeschreven in het BIG-register voor Verpleegkundigen en dragen wij het ISO 9001 keurmerk.

Wij leveren GEEN onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt. Deze kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze Zorgboerderij heeft.

Incidenten:
Wanneer er op onze Zorgboerderij een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen
door de zorgverlener vereist is, zal in deze gevallen middels een gesprek met u en/of uw wettelijk vertegenwoordiger worden besproken of en hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen.

Bij blijvende klachten en/of geschillen, die we onderling niet naar uw verwachting en tevredenheid kunnen oplossen, verwijzen wij u door naar de onafhankelijke Klachtencommissie en Geschillencommissie van de Samenwerkende Zorgboeren. Wij verwijzen u in dat geval door naar onze Vertrouwenspersoon.

ZO werkt samen met diverse andere Zorgboerderijen en/of Dagbestedingen uit de buurt; wanneer het nodig is voor jouw ontwikkeling om met meerdere werkvelden kennis te maken, zorgen wij dat het mogelijk wordt.

nicoletteKwaliteit