Integriteit en Deskundigheid; ZO maken wij dat waar!!

Dat begint al bij het oprecht ge├»nteresseerd zijn en geen “hulpverlener” spelen.

Gewoon mens zijn en je in de ander inleven. Geen interview afnemen, maar in gesprek zijn met elkaar. En dus ook open zijn over je eigen tekortkomingen en er niet omheen draaien als iets fout gegaan is.

Ik ben deskundig op het gebied van het begeleiden van mensen met een ASS-diagnose (autisme) en ben bijvoorbeeld gekwalificeerd “BRAINBLOCKS” deskundige, een methode om te helpen overzicht te krijgen in hoe je informatie verwerkt.

Daarnaast zijn wij aangesloten bij Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ); dit is een organisatie die ons helpt om een professionele Zorgaanbieder te zijn en te blijven. Daar hoort ook het meten van uw ervaring en tevredenheid bij. Dit gaat buiten ons om zodat u in alle vrijheid uw (on-)tevredenheid kan aangeven.

ZO houdt het ons scherp en bij de les om uw Zorgvraag professioneel een daadkrachtig op te pakken.

Het spreekt voor zich dat zowel SZZ alsook de Gemeenten hoge eisen stellen aan de Deskundigheid en Professionaliteit van hun Zorgaanbieders.

nicoletteDeskundigheid