Integriteit en Deskundigheid; ZO maken wij dat waar!!

Dat begint al bij het oprecht geïnteresseerd zijn en geen “hulpverlener” spelen.

Gewoon mens zijn en je in de ander inleven. Geen interview afnemen, maar in gesprek zijn met elkaar. En dus ook open zijn over je eigen tekortkomingen en er niet omheen draaien als iets fout gegaan is.

Voor het KIWA keurmerk worden ook anonieme klantervaringsmetingen gedaan, zo kunt u in alle vrijheid uw (on-)tevredenheid aangeven. Daarnaast zijn wij lid van de Onafhankelijke Klachtencommissie Zorg.

Jaarlijks voert het KIWA keurmerk haar controles en klantervaringsmetingen uit. ZO houdt het ons scherp en bij de les om uw Zorgvraag professioneel een daadkrachtig op te pakken.

Het spreekt voor zich dat zij hoge eisen stellen aan Deskundigheid en Professionaliteit.

Zie ook: www.mijnkeurmerk.nl          registratienummer 8373    rapportnummer KZT373801

nicoletteDeskundigheid